wens je deel te nemen aan één van onze activiteiten,

dan is het aanbevolen

-en absoluut noodzakelijk indien gemeld-

om vooraf in te schrijven

***

Inschrijvingen worden pas bevestigd bij ontvangst van de gevraagde bijdrage !


Inschrijven voor een activiteit :

1.  schrijf je tijdig in per mail via mercurius.messenger@scarlet.be

     of telefonisch op nr. 0479 99 54 34

2. betaal aan een bestuurslid,

     of schrijf de gevraagde bijdrage over op rekening 035-7123715-76

     op naam van 'Centrum Mercurius' met vermelding van de activiteit.

 

- Vermeld bij inschrijving steeds een naam en een telefoonnummer of eMail-adres waarop we je kunnen bereiken.

Na ontvangst van een inschrijving per mail ontvang je steeds bevestiging of er al dan niet nog plaats is. Vergeet niet dat enkel ontvangst van betaling je inschrijving definitief vastlegt. 

- Het is om een diversiteit aan redenen steeds aanbevolen om vooraf in te schrijven. 

Enkel wanneer je correct ingeschreven bent kunnen we jou immers bereiken mocht een organisatie geen doorgang kunnen vinden.

Oorzaken hiertoe kunnen zijn : persoonlijke of materiële omstandigheden, of gebrek aan voldoende vooringeschreven deelnemers.

- Bij sommige activiteiten is het noodzakelijk om vooraf in te schrijven; meestal omdat het aantal toegelaten deelnemers strikt wordt beperkt. In dit geval behouden we ons het recht toe de toegang te weigeren aan wie niet is ingeschreven, wanneer het maximale aantal toegelaten deelnemers is bereikt.

- Indien specifiek vermeld bij de activiteiten, wordt bij vooraf-betaling een korting van 5 verleend bij betaling ten laatste 7 kalenderdagen voor de aanvang van die activiteit. In desbetreffend geval mag je dus  5 in mindering brengen op de aangeduide bijdrage.

- Indien door omstandigheden een organisatie geen doorgang kan vinden wordt je zo spoedig mogelijk verwittigd en  worden eventueel gestorte gelden binnen de week teruggestort.

- Tijdens onze organisaties is steeds een drankje verkrijgbaar aan 1 : koffie, thee, fruitsap, water ... tenzij expliciet wordt vermeld dat dit inbegrepen is. 

Wens je in te schrijven of wat meer informatie,

mail dan gerust naar :

mercurius.messenger@scarlet.be

 

Sitemap