'Duidingen' zijn zo oud als het universum. Van zodra 'vormen' werden gecreŽerd en deze konden worden waargenomen door individuen werd interpretatie mogelijk ...

Waarneming is niet beperkt tot wat onze ogen zien. Het is een combinatie van talloze elementen : het 'zien' is een registratie die wordt gecombineerd met ervaringen uit onze omgeving, uit het verleden -een verleden dat zeker niet is beperkt tot dit leven- en de interpretaties die we koppelen aan de som van al deze ervaringen.

Het oudste ons gekende orakel is allicht het oosterse I Tjing. Het vallen van de duizendbladstokjes -ook wel vervangen door munten- gebeurt in synchroniciteit met wat zich op dat preciese ogenblik voltrekt op onze levensweg en is dan ook een exacte momentopname ervan. De afgeleide hexagrammen zijn symbolen die onbewust deze archetypen in ons bewustzijn brengen en ons hun betekenis duidelijk maken.

Orakels kunnen ons leven een houvast bieden of richting geven.

De voedingsbodem voor de interpretatie -of 'duiding'- zijn de gebruikte archetypen -hexagrammen, runen, kaarten, ...- die instaan voor een objectieve basis. Het is aan degene die ze raadpleegt om in alle eerlijkheid en zo groot mogelijke objectiviteit vťrder te 'zien' en te 'voelen' wat de symbolen specifiek inhouden voor de vraagsteller ...

De mens is zich steeds bewust geweest van de natuur en het firmament maakte daar onlosmakelijk deel van uit. Het is bekend dat astrologie reeds deel uitmaakte van het leven van Inka's, Maya's, Egyptenaren, SummeriŽrs, BabyloniŽrs , Oude Grieken, Etrusken, ... . Gezien de vergaande kennis van de hemellichamen is het vrij logisch dat alle volkeren ter aarde reeds ver voorheen het uitspansel bestudeerden en interpreteerden; in de eerste plaats ten behoeve van het dagelijks leven van hun op de natuur gerichte maatschappij.

Basis van de astrologische berekeningen is het preciese tijdstip van een geboorte of van een ander 'begin' ... een tijdstip dat normalerwijze wordt bepaald door dezelfde wetten van synchroniciteit als bij het gooien van de duizendbladstokjes in I Tjing. De complexe berekeningen geven op hun beurt de typische archetypen weer die dienen geÔnterpreteerd te worden door de astroloog : zon, maan & planeten; lillith; cheiron, huizen, enzovoorts ...

Numerologie maakt gebruik van een zelfde synchroniciteit. Een naam, een bepaald moment, wordt gereduceerd tot getallen, die op hun beurt verworden tot archetypen met een welbepaalde en typerende inhoud. Pythagoras [ong. 500 vC] -die opleidingen volgde aan diverse Egyptische mysteriescholen en waarvan de theorieŽn dank zij o.a. Aristoteles werden bewaard- legde allicht de basis van onze westerse kennis en toepassing van numerologie.

Naast de orakeltechnieken die gebruik maken van archetypen en metaforen bestaat nog een zeer uitgebreid gamma. Van pendelen en kristalkijken tot koffiedik of theeblaadjes kijken, of het bestuderen van de vlucht van de vogels ... 

Bij het pendelen benutten we ons diepe onderbewustzijn om de pendel te laten bewegen via onze eigen motoriek, dankzij de onbewust werkende functies van het ideomotor-effect. Meer nog dan bij andere orakeltechnieken spelen hier het eigen Zelf van de pendelaar en de energetische omstandigheden van plaats en moment een grote rol in de juistheid van de antwoorden. Alleen de pendelaar die volledig objectief, onbevooroordeeld en neutraal kan staan tegenover het gevraagde is in staat juiste duidingen te verstrekken ...

2005 © dp

In de achtergrond vormen Alcyone, Asterope, Celaeno, Electra, Maia, Merope en Taygete samen de sterrengroep van de 'Pleiaden'. De sterrenhoop, pas zo'n 100miljoen jaar jong en ongeveer 380 lichtjaren van ons verwijderd, wordt reeds vermeld in Homeros' Odysseus en bezongen door de dichter Hesiodos in de 8ste eeuw vC. Deze prille 'kraamomgeving' voor nieuwe sterren en sterrenstelsels werd door alle 'oude' volkeren gebruikt als natuurlijke klok ten behoeve van de landbouw. Zij geloofden dat de centrale ster Alcyone het centrum van het universum was. De Pleiaden  waren voor hen het verblijf van de goden en de bakermat van de mensheid. Pas sinds kort weet de wetenschap dat ons zonnestelsel rond Alcyone wentelt in 25.800 jaar ...

 

Sitemap