Rei'ki

Mikao Usui deelde als Tendai boeddhist en ShintoÔst zijn ervaring met al wie daar interesse voor had. Hij onderrichtte Mikkyű, een esoterische tak van het Tendai boeddhisme waarvan de roots terug te vinden zijn in de oudste esoterische tradities van India en China. 

Handoplegging en energetisch werk zijn allicht zo oud als de mensheid zelf en kwamen voor bij alle volkeren op aarde. In het Oosten is dit nog steeds algemeen ingeburgerd en elke familie werkt er met de energieŽn die hen sinds mensenheugnis eigen zijn. Het zijn deze technieken die ook de basis vormen van wat nu gekend is onder de naam 'Reiki'.

In het Westen raakten we deze intuÔtieve behandelingswijze kwijt, al zijn er nog steeds vele tekenen van terug te vinden in onze onbewuste handelingen en in alle religies. Wanneer een kind ergens pijn heeft leggen we immers veelal onbewust een hand op de pijnlijke plaats om het leed te verzachten. Ook in diverse religieuze rituelen en wijdingen wordt de handoplegging toegepast; in het Nieuwe Testament en de evangeliŽn wordt er zeer regelmatig naar verwezen.

Wanneer Usui-sensei zich in 1922 in meditatie terugtrok op de Kurama berg - een vanouds gekende energetische streek in Japan - bereikte hij na 21 dagen een staat van verlichting. Deze periode wordt algemeen beschouwd als het begin van wat later 'Usui Reiki Ryűhű' zou worden genoemd. In het daarop volgende jaar introduceerde hij de vier Shirushi (Reiki-symbolen), archetypen die helpen je geest te richten en ťťn te worden met een bepaalde energie. Het is Dr.Chujiro Hayashi, leerling van Usui en scheepsarts bij de marine, die later de typische handposities invoegde. Hij leidde ook Hawayo Takata op, tegen de zin van Mikao Usui omdat zij van een traditioneel-spirituele leer onherroepelijk een heel wat meer materialistische weg insloeg.  Het is via haar dat alle latere Westerse Reiki-afleidingen hun eigen weg volgden en zich verspreidden over de gehele wereld, jammer genoeg dus niet steeds met enkel het spirituele doel voor ogen.

Mikao Usui zelf had geen naam voor de energetische toepassing die hij onderrichtte. Pas later werd er de naam 'Reiki'  aan gegeven. Gelet op de oorsprong werd hier waarschijnlijk gekozen voor een chinees woord, waarvan  'spirituele invloed van de bergen' een belangrijke betekenis is. In het westen wordt de algemene betekenis 'universele levensenergie' echter uit het japans gehaald, waar het letterlijker 'mysterieuze atmosfeer' wil zeggen. 

Vanuit Mikkyű nam Usui-sensei ook de initiatietraditie over, waarbij de energetische kracht enkel door een meester in de discipline kan worden doorgegeven aan een ingewijde ...

De Reiki-energie wordt gezien als de meest subtiele, verfijnde en zuivere energie, waarbij de Ďgewoneí energieŽn in en om het lichaam worden getransformeerd in pure spirituele vitaliteit, levenskracht, waardoor ondermeer het spiritueel bewustzijn verhoogt. En dit is het waar Usui-sensei's onderwijs heen leidt : een pad naar het oplossen en loslaten van blokkades en invloeden die als negatief worden ervaren, waardoor je er zowel geestelijk als lichamelijk baat bij hebt.

Zoals elke andere energetische toepassing is ook Reiki-energie onderhevig aan een diversiteit van energieŽn, niet in het minst aan de energie van degene die Reiki toepast. Enkel met een zuivere en juiste spirituele instelling zal Reiki optimaal inwerken en leiden tot de healing die er kan van verwacht worden. 

Op 01.08.2003, omstreeks 15u - op het eigenste moment waarop een zeer goede vriend overleed zoals later bleek -  werd in een droom een symbool geopenbaard. Door een opeenvolging van gebeurtenissen, waaronder Reiki-initiaties, werd duidelijk dat dit symbool een eigen plaatsje had in het Reiki-gebeuren. Het Kuru'Kiryokuģ-symbool leidt misschien in zekere zin wel terug naar de origines van Reiki omdat de erdoor gesymboliseerde energie door spirituele geestkracht nieuwe wilskracht geboren laat worden die begeleidt naar harmonie en vrede. Het symbool vormt de  basisgedachte bij Kuru'Ki-Reiki ...

 

 

Sitemap