laatst aangepast op 27.01.2007

Het werk wacht wel tot je je kind de regenboog hebt laten zien.

Maar de regenboog wacht niet tot jij klaar bent met je werk.

P.Cloffard

De mens die zich omringt met feiten,

niet toestaat dat hij verrast wordt,

geen flits van intuitie kent,

geen veronderstellingen maakt,

geen risico neemt,

leeft in een afgesloten cel.

A.Einstein

Kinderen zeggen wat ze aan het doen zijn, grijsaards wat ze gedaan hebben en dwazen wat ze zouden willen doen.

A.Oxenstiern

Behandel mensen alsof ze zijn wat ze zouden moeten zijn;

zo help je ze te worden wat ze zouden kunnen zijn.

Goethe

Het schoonste dat wij kunnen beleven, is het mysterie.

Wie het niet kent en zich niet verwonderen, zich niet verbazen kan,

die is als het ware dood en zijn oog is uitgedoofd 

Albert Einstein

Je kunt de golven van het leven niet tegenhouden,
je kunt wel leren surfen.

Jon Kabat-Zinn

In het leven komt het er steeds op aan hoe men het voelt, 

en niet hoe het is.

Louis Paul Boon

Je gevoelens en ideeën veranderen met de kwaliteit van dat wat je beleeft.
Leef je leven zoals dat het best bij je past en je zult het als eenvoudig ervaren om mensen en situaties te vinden waarmee je gelukkig bent.

Walter Lübeck

Mijn leerstelling luidt : Leef zo dat u nogmaals zou willen leven

- dat is uw plicht -

want u zult hoe dan ook weer leven !

Nietzsche

Smile at each other,

smile at your wife, smile at your husband,

smile at your children,

smile at each other

-- it doesn't matter who it is -- 

and that will help you to grow up in greater love for each other.

Mother Teresa

Life is partly what we make it,
and partly what it is made by the friends we choose.

Tehyi Hsieh

Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, 

a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, 

all of which have the potential to turn a life around.

Leo Buscaglia

Leef het Leven zoals het geleefd wil worden.
Lao Tse

Het geluk van je leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten...
Zorg ervoor dat je er geen gedachten op na houdt 

die deugd en redelijkheid onwaardig zijn.
Marcus Aurelius

Niemand wordt oud door een aantal jaren te leven.
Oud wordt men door zijn idealen in de steek te laten.
Met de jaren rimpelt de huid;
met het verzaken aan zijn idealen rimpelt de ziel.
Douglas MacArthur

Wie te lang nadenkt voor hij een stap zet, 

staat zijn leven lang op één been.
Chinees Gezegde

Er zijn slechts twee manieren om je leven te leiden.
De ene is alsof niets een wonder is.
De andere is alsof alles een wonder is.
Albert Einstein

Ware levenskunst houdt in

dat men in alledaagse dingen het wonderbaarlijkste ziet.

John Sedges

Mensen zijn eenzaam omdat ze muren bouwen in plaats van bruggen.
J.F.Newton

Zodra je jezelf vertrouwt,
weet je hoe je moet leven.
Goethe

Het leven lijkt op een trompet: 

als je er niets in stopt, krijg je er ook niets uit.
W.C.Handy

Gewoontes maken oud;
jong blijft men door bereidheid tot verandering.

Attila Hörbiger

De zin van het leven bestaat erin 

lief te hebben, te leren en te groeien.

Walter Lübeck

Wie gewillig is wordt door het lot geleid;
de weerbarstige wordt erdoor meegesleurd.
Kleanthes - 3e eeuw v.C.

Wie weet hoe zijn toekomst er uit zal zien, is niet creatief.

Maar wie het heden kent weet zich rijk,

omdat hij zich helemaal geeft aan één simpele dag.

Krishnamurti, Wat is waar?

Quand on n'a pas ce que l'on aime,

il faut aimer ce que l'on a.
R. de Bussy-Rabutin, Lettres ŕ Madame de Sévigné (1667)

Verdeel het leven niet in het geestelijke en het materiële ...

Krishnamurti

The optimist proclaims that we live in the best of all possible worlds,

and the pessimist fears this is true.
James Branch Cabell

"The walls we build around us to keep out the sadness

also keep out the joy"
Jim Rohn

Je gevoelens en ideeën veranderen met de kwaliteit van dat wat je beleeft.
Leef je leven zoals dat het best bij je past 

en je zult het als eenvoudig ervaren om mensen en situaties te vinden

waarmee je gelukkig bent.

Walter Lübeck

Sitemap